LOADING...

 Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie

1.Wnoszenie aparatów fotograficznych, kamer wideo, sprzętu nagrywającego, fotografowanie, filmowanie i nagrywanie koncertu surowo zabronione.
2.Zabrania się wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechniczych, pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, przedmiotów szklanych.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do dokonania zmian pod względem czasowym z powodów nieprzewidzianych.
4.Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem ceny biletu.
5.Służby porządkowe upoważnia się do legitymowania osób, kontroli odzieży i bagaży, wezwania do opuszczenia imprezy, użycia siły fizycznej, wezwania policji do pomocy, ujęcia sprawcy.
6.Organizator zastrzega sobie prawo:
- odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków;
- odmówić wstępu posiadaczom fałszywego biletu;
- odmówić wstępu na teren imprezy osobie wnoszącej zabronione przedmioty.
7.Osoby nie podporządkowujące sie w/w przepisom narażają się na proces cywilny z tytułu poniesionych kosztów wynikających z powodu odwołania imprezy.

»pomoc